Yurt Dışı Marka Tescil

Markalar, sadece tescil edildikleri ülkelerde korunurlar. Tek bir başvuru ile tüm dünyayı kapsayan bir tescil sistemi bulunmamaktadır. Özellikle kendi markası ile ihracat yapan firmalarımızın, mallarını gönderdikleri ya da pazar olarak gördükleri her ülkede markalarının tescil edilmesi gerekmektedir. 

Neden yurtdışında marka tescili yaptırmalısınız?

 • Mallarınızın gümrüklerde veya o ülke sınırları içinde toplatılması,
 • İlgili ülkede markanız ile satış yapmanızın veya hizmet vermenizin engellenmesi,
 • Tazminat ve ceza davaları gibi risklerin önüne geçer.


Ülkesel Marka Tescili:

 • Yurtdışında tescil talep edilen ülke/ülkeler herhangi bir toplu tescil sistemine dahil değilse
 • Yurtdışında tescili talep edilen marka henüz Türkiye'de müracaat/tescil edilmemişse
 • Yurtdışında tescili talep edilen marka sınıf, logo, renk bakımından Türkiye'de müracaat/tescil edilmiş markadan farklı ise

Ülkesel marka tescil işlemlerinin ilgili ülkenin patent vekili aracılığıyla yapılması zorunluluğu vardır. Söz Patent yurt dışında tanınmış, güvenilir ve deneyimli vekillerle çalışmaktadır.

Ülke bazında yapılacak yurtdışı marka müracaatlarında tescil prosedür, süreç ve maliyetleri her ülkeye göre farklılık göstermektedir.

Madrid Protokolü kapsamında Uluslar arası Marka Tescili:

Türkiye'nin de üye olduğu Madrid Protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen marka tescili işlemleri Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) tarafından yürütülen ve en çok tercih edilen uluslar arası marka tescil sistemidir.
Uluslar arası yayına açıldığı tarihten itibaren, 18 ay içerisinde markanın tescili kesinlik kazanır.

Avantajları:

 1. Tek başvuru ile birden fazla ülkede müracaat yapılabilir ve tüm işlemler için başlangıçta tek bir ücret ödenir.
 2. Tescil talep edilen ülkelerden herhangi birinden ret / uygunsuzluk/itiraz gelmedikçe yurtdışı vekil tayin edilmesi zorunluluğu yoktur, işlemler tek bir merkez (WIPO) üzerinden yürütülür.
 3. Marka tescil talep edilen ülkelerden bazılarında marka red edildiğinde bile diğer ülkelerde tescil işlemleri devam eder.
 4. Yenileme ve uluslararası tescile ilişkin değişiklik talepleri tek müracaatla yapılabilir.
 5. Tescil elde edildikten sonra, başvuru sahibi koruma kapsamını genişletmek amacıyla sisteme yeni dahil olan ülkeler için veya daha önce başvuru istenilmemiş olan ülkeler için ek müracaat yapabilir.


EUTM (Avrupa Birliği Markası) Tescil Sistemi:

İç Pazarda Uyum Sağlama Ofisi (OHIM) tarafından yürütülen Avrupa Birliği ülkelerini kapsayan marka toplu tescil sistemidir. Herhangi bir olumsuzluk olmaması halinde tescil süreci yaklaşık 8- 10 aydır.

Avantajları: 

 1. Tek bir müracaatla Avrupa Birliği'ne üye ülkelerinin tümünde marka tescili sağlar.
 2. Ülkesel olarak yapılacak müracaatlara göre daha ekonomik ve pratiktir.
 3. Tek bir üye ülkede kullanım yeterlidir.
 4. Tek başvuru ile tüm üye ülkelerde tescil, yenileme, diğer işlemler ( unvan adres değişikliği, devir, itiraz müracaatı, iptal davası vb..) gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla ülkesel tescile göre kolay ve düşük maliyetli bir yoldur.
 5. Hukuki ihtilaflarda tek uygulama; üye ülkelerin herhangi birinde verilen mahkeme kararının tüm üye ülkelerde geçerli olur.
 6. Markanın bir başka ülkede daha önce müracaat/tescil edilmiş olması şartı yoktur.
   

OAPI (Afrika Birliği) Tescil Sistemi:
Güney Afrika'da 17 üye ülkeden oluşan marka toplu tescil sistemidir. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması halinde tescil süreci yaklaşık 2 yıldır.